Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Camping Toeven

 • Familie Oosterbaan, hierna te noemen "de beheerder", is de eigenaar van Camping Toeven en vakantiewoning Toeven, adres: Michelstraat 10, 7021 LV in Zelhem, KvK nr.: 62920677
 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle kampeerders van camping Toeven en huurders van vakantiewoning Toeven (hierna te noemen “de gebruiker”).
 • De gebruiker is verplicht zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden en er zich aan te houden c.q. naar te handelen.
 • Met het aangaan van een huurovereenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • De huur-/gebruikersovereenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan.
 • Voor schade aan, beschadiging van, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruiker is de beheerder niet aansprakelijk.
 • Het verblijf op onze camping en betreden van het terrein is voor eigen risico.
 • Het staangeld op Toeven wordt vooraf of tijdens het verblijf voldaan. De beheerder kan al dan niet in overleg met de gebruiker van deze regel afwijken.
 • De beheerder kan de gebruiker, bij overtreding van deze algemene voorwaarden en bij ongepast gedrag de toegang tot Camping Toeven ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van het verblijfsgeld.
 • De beheerder zal er alles aan doen om het terrein en de faciliteiten van Camping Toeven in een goede staat van onderhoud te houden en de gebruiker een fijne vakantie te bieden.
 • De gebruiker zal netjes gebruik maken van de kampeerplaats of de vakantiewoning zodat deze ook voor een volgende gast kan worden aangeboden.

Reservering en betaling camping Toeven

 • Tijdens het invullen van het reserveringsformulier ziet u automatisch welke plaatsen in uw gewenste periode nog vrij zijn en de prijs die op uw aanvraag van toepassing is.
 • Na het kiezen van een plaats en het verzenden van het formulier ontvangt de gebruiker een reserveringsbevestiging per mail en is de boeking definitief. De beheerder behoudt zich het recht voor om nog administratieve aanpassingen te doen in de reservering.
 • De verblijfskosten kunt u van te voren of per bank aan ons overmaken of tijdens uw verblijf overmaken of contact betalen.
 • Voor het reserveren van een verblijf op Camping Toeven zijn, buiten de eventuele aanbetaling, geen extra kosten verschuldigd.
 • Bij annulering van uw reservering binnen 2 weken voor aanvang brengen wij 50% van het totaalbedrag als annuleringskosten in rekening. Bij eerder vertrek van de gebruiker tijdens het verblijf is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Aanvullende voorwaarden t/m 2022 (i.v.m. corona)

Wij annuleren uw reservering kosteloos als de camping en/óf het sanitair dicht moet blijven vanwege coronamaatregelen.